Registrace

Ak sa chcete stať pravidelným užívateľom systému, najprv sa zaregistrujte vyplnením údajov v tomto formulári a jeho odoslaním. Iba ako registrovaný užívateľ budete môcť využívať ďalšie služby portálu.
Ak chcete využívať tento portál ako obchodný partner, je potrebné, aby váš predmet podnikateľskej činnosti súvisel s predajom výpočtovej techniky a služieb s tým spojených.

Pokiaľ doteraz nie ste obchodným partnerom AT Computer, pošlite prosím kópiu Živnostenského listu, alebo kópiu výpisu z Obchodného registra (prípadne aj osvedčenie o registrácii DIČ) na fax : 02 / 44 88 17 26 alebo na e-mail obchod@atcomp.sk. Doporučujeme preštudovať si obchodné podmienky.

Jméno:  *
Příjmení:  *
Titul: 
Firma:  *  
IČO:  *  
Adresa:  *  
Město:  *  
Země:  *
PSČ:  *  
Telefon:  *
 
FAX: 
E-mail:  *
 
URL: 
Backlog: 
Potvrdením registrácie vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním všetkých informácií, údajov alebo materiálov reklamného charakteru od spoločnosti AT Computer (e-mailom, poštou), a to v súlade so Zákonom o reklame 147/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zasielanie týchto informácií považujú obidve strany za informácie, údaje a materiály vyžadované.